Gi gave

Bli fast giver

Gausel menighet ønsker å være til stede i lokalmiljøet ved å dele kristen tro og Guds kjærlighet og skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter. Menigheten får noe offentlig støtte til sin aktivitet knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av våre aktiviteter. Menighetsrådet har også egne ansatte som er lønnet av menigheten. Derfor ønsker vi å invitere deg til å støtte arbeidet vårt!

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Giver får skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner og inntil kr 25 000 pr. år (2022). Dersom du ønsker å opprette en giveravtale får menigheten forutsigbare inntekter, og du bestemmer selv både beløp og hvor ofte det overføres.

På forhånd takk for gaven!